top of page
single mum.jpg

TIẾP CẬN TƯ VẤN PHÁP LÝ

Các thành viên của chúng tôi cung cấp tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu pháp lý miễn phí cho các thành viên cộng đồng, những người có thể không nhận được sự giúp đỡ xứng đáng.

Tại mỗi trung tâm luật sư có trình độ, cố vấn pháp lý và nhân viên hỗ trợ sẽ dành thời gian để giải thích nghĩa vụ pháp lý, quyền của bạn và các lựa chọn của bạn

Mỗi năm, hơn 10.000 người truy cập vào mạng lưới các trung tâm của chúng tôi nằm trên khắp vùng đô thị và nông thôn Nam Úc.

CLCA
Thành viên của chúng tôi
WLSSA
NCLC
Consumer Credit
JusticeNEt
FVLCSA
UCLC
WWC
Community Justice Centre SA
WestSide

With heartfelt gratitude to the Law Foundation for their generous support to maintain this website, we're empowering access to legal resources and information for all, together.

LAw Foundation
bottom of page