single mum.jpg

TIẾP CẬN TƯ VẤN PHÁP LÝ

Các thành viên của chúng tôi cung cấp tư vấn, hỗ trợ và giới thiệu pháp lý miễn phí cho các thành viên cộng đồng, những người có thể không nhận được sự giúp đỡ xứng đáng.

Tại mỗi trung tâm luật sư có trình độ, cố vấn pháp lý và nhân viên hỗ trợ sẽ dành thời gian để giải thích nghĩa vụ pháp lý, quyền của bạn và các lựa chọn của bạn

Mỗi năm, hơn 10.000 người truy cập vào mạng lưới các trung tâm của chúng tôi nằm trên khắp vùng đô thị và nông thôn Nam Úc.

advice-desk.jpg

tôi cần lời khuyên

48239712_274589463256655_110475774134950

Dành cho thành viên CLC

calendarofevents.jpg

Lịch sự kiện

WLSSA logo - 160125_Portrait 781D7D.jpg
Noethern Legal.PNG
Thành viên của chúng tôi
JusticeNet Logo Block.jpg
SCJC updated.PNG
RMHRC.png
edo.PNG
FVLS.PNG
westside.jpeg
consumer credit.jpeg
UCLC.PNG
WWC_Hero_Black_RGB.png
Liên kết quốc gia
CCLA.PNG
YLA logo.PNG
RASSA long.PNG